Opravljamo prevoze potnikov z osebnimi in kombiniranimi vozili v Sloveniji in tujini.


Prevozi oseb s potniškimi kombiji (7+1)


Prevozi oseb s potniškimi kombiji (8+1)


Prevozi oseb z minibusom


Prevozi oseb z avtobusom