Pri selitvah se pogosto zgodi, da določenih kosov opreme oziroma pohištva na novi lokaciji ne potrebujete več. Nudimo vam demontažo, sortiranje (odpadke je potrebno ločiti, da jih lahko oddamo na deponiji: les, kovina, elektronska oprema, bela tehnika, plastika) ter odvoz na najbližjo deponijo oziroma najbližji zbirni reciklažni center.